• Phiên bản: Season 6.9 Premium
  • Antihack: Vietguard New Version
  • Exp: 3x (mặc định)
  • Reset Max: 3
  • Exp Per Reset: 6x(<1), 5x(<2), 4x(<3)
  • Drop: 30%
  • Drop Zen: 20%
  • Điểm Cộng: 5/6/7
  • Max Level: 400
  • Max Master: 200

MU Thần Thoại Non Reset 2014

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Thần Thoại MU đông người chơi nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Chưa được phân loại Chào tất cả mọi người!


Chào tất cả mọi người!
 

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!