• Phiên bản: Season 6.9 Premium
  • Antihack: Vietguard New Version
  • Exp: 3x (mặc định)
  • Reset Max: 3
  • Exp Per Reset: 6x(<1), 5x(<2), 4x(<3)
  • Drop: 30%
  • Drop Zen: 20%
  • Điểm Cộng: 5/6/7
  • Max Level: 400
  • Max Master: 200

MU Thần Thoại Non Reset 2014

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Thần Thoại MU đông người chơi nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Chưa được phân loại
MU Zen 2018 ⓒ NQT Team