• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 02/03


Bảo trì nâng cấp máy chủ ngày 02/03
 

Nhằm chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới BQT xin thông báo :

Bảo trì toàn bộ Sever từ 7h00 – 11h00 ngày 02/03

Lý do : nâng cấp máy chủ, tăng cấu hình và tài nguyên

Sau thời gian trên các bạn có thể vào game bình thường !

MU Zen kính báo !