• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 Congchua 400 45
  2 OngNoi 400 45
  3 CuDamThep 400 45
  4 ThietBinh 400 45
  5 Dunghoi 400 45
  6 DONTASK 400 45
  7 SongVeDem 400 45
  8 xDontaskx 400 45
  9 zDunghoiz 400 45
  10 RFchinh 400 45

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

MU Zen 2018 ⓒ NQT Team

Giới thiệu | Điều khoản sử dụng| Hướng dẫn MU