• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Danh sách chuyển Sever qua Mu Sài Gòn lần I


Danh sách chuyển Sever qua Mu Sài Gòn lần I
 

BQT xin thông báo đã hoàn tất việc chuyển Sever cho các nhân vật có đăng ký từ Kundun sang Chinh Phục !

Lưu ý : các bạn sẽ được tặng 50 lần Reset và ra web Reset lại 1 lần để lấy đủ Point nhé. Cụm Dragon sẽ được chuyển trong hôm nay.

Đây là danh sách đã chuyển của Server Kundun :

Sever Kundun Sever Chinh Phục
Buomdep Buomdep
9999 5555
zVipz SieuSao
zGietHetz Giet
KuTo DinhCao
kiukiu BacDau
zzZenzz cave1
SUMVANGANH SUMVANGANH
EFVANGANH EFVANGANH
KoSoAi BoLaTatCa
NgocAnh MeLaTatCa
HaiYen BaLaTatCa
YenHai YenHai
KunDun abcd
QuangNinh QuangNinh
OngNoi SoMayHa
BaNgoai BaNoi
LamSao BoTao
Cris7 OngNgoai
MayNhinGi BoConCho
1StMRT ThuThuy
caveduc caveduc
7849 7849
ADManlol ADManlol
NinhBinh TamDiep
MutKemDiEm MutKemDiEm
BoTienSu BoTienSu
KINGSOON BoThangCha
PheO PheO
ChiPheo ChiPheo
ToGo ToGo
Bo2DuaTre VLChayMau
QUEENSOON QUEENSOON
SieuCave Test1
TienNuMU Test2
NguThiChet NguThiChet
BoSoMayQua BoSoMayQua
SongVeDem sangSumo
BaChiVuong sangDK
BUTTMAX SangEF
GiaCacLuon sangMG
LinhZZ LinhZZ
MGMGMG QuyDu
RFRFRF ThanT0XaC
HuanRose HuanRose
ChipXinh hiencoi
Khenh khenh91
XoaSaoCuTa Khenh
SieuLy SieuLy
gabeo anhpk

Mu Zen kính báo !