• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Danh sách TOP 10 Alpha Kundun


Danh sách TOP 10 Alpha Kundun
 

Trước tiên Mu Zen rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian AlphaTest vừa qua cũng như thời gian PreAlpha thử nghiệm trước đó.

Để đáp lại những nỗ lực Test Game của các thành viên BQT xin trao giải thưởng như đã thông báo từ trước. Đã có rất nhiều chiến binh đoạt giải và sau đây là TOP 10 cùng danh sách các anh hùng được nhận thưởng từ BQT.

TOP 10 ALphaTest:

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 HaiYen 20/0 Dimension Master Kundun 3/4/2021 15:56
2 QuangNinh 20/0 Grand Master Kundun 3/4/2021 16:26
3 123123 20/0 Blade Master Kundun 3/4/2021 17:04
4 autoreset1 20/0 Duel Master Kundun 3/4/2021 17:09
5 autoresetv 20/0 Hight Elf Kundun 3/4/2021 17:11
6 gdfs 20/0 Grand Master Kundun 3/4/2021 17:21
7 autoreset2 20/0 Magic Gladiator Kundun 3/4/2021 17:30
8 autoreset4 20/0 Magic Gladiator Kundun 3/4/2021 17:34
9 ChuaXaoLoz 20/0 Duel Master Kundun 3/4/2021 17:47
10 SongVeDem 20/0 Dimension Master Kundun 3/4/2021 17:47

Danh sách những nhân vật >= 15 Resets :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ
1 dongnguyen 20/0 Blade Master Kundun
2 HaiYen 20/0 Dimension Master Kundun
3 SongVeDem 20/0 Dimension Master Kundun
4 BaChIVuong 20/0 Blade Master Kundun
5 QuangNinh 20/0 Grand Master Kundun
6 123123 20/0 Blade Master Kundun
7 ChuaXaoLoz 20/0 Duel Master Kundun
8 wqwqewqe 20/0 Blade Master Kundun
9 wqewqeqwe 20/0 Grand Master Kundun
10 123v123 20/0 First Class Kundun
11 gdfs 20/0 Grand Master Kundun
12 NinhBinh 20/0 Duel Master Kundun
13 autoreset1 20/0 Duel Master Kundun
14 autoreset2 20/0 Magic Gladiator Kundun
15 autoreset4 20/0 Magic Gladiator Kundun
16 autoresetv 20/0 Hight Elf Kundun
17 IIIlllll 16/0 Duel Master Kundun
18 Dragoon 15/0 Grand Master Kundun
19 TestGaming 15/0 Lord Emperor Kundun
20 llllIIIII 15/0 Duel Master Kundun
21 vutonhat 15/0 Duel Master Kundun
22 12344321 15/0 Grand Master Kundun
23 SaigonQ8 15/0 Grand Master Kundun
24 Caugiay 15/0 Grand Master Kundun
25 ZzLottezZ 15/0 Grand Master Kundun
26 autoreset8 15/0 Magic Gladiator Kundun
27 12314123 15/0 Duel Master Kundun
28 autoreset6 15/0 Grand Master Kundun
29 autoreset9 15/0 Magic Gladiator Kundun
30 DanChoiHP 15/0 Grand Master Kundun
31 GietCho 15/0 Grand Master Kundun
32 yenhai1 15/0 Grand Master Kundun
33 autoreset7 15/0 Magic Gladiator Kundun
34 TuanRuby 15/0 Blade Master Kundun
35 TrieuYen 15/0 Blade Knight Kundun
36 BaoVy 15/0 Lord Emperor Kundun
37 autoreset5 15/0 Magic Gladiator Kundun
38 LyMacSauz 15/0 Blade Master Kundun
39 IIIlllllll 15/0 Duel Master Kundun
40 VuNam 15/0 Dimension Master Kundun
41 lllIIIII 15/0 Duel Master Kundun
42 IIllllllll 15/0 Duel Master Kundun

Phần thưởng sẽ được trao trước giờ Open !

Xin chúc mừng các chiến binh !