• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Phần thưởng Top Phú Hộ và Nạp tích lũy full tháng 3/2021


Phần thưởng Top Phú Hộ và Nạp tích lũy full tháng 3/2021
 

Song hành cũng những Event sắp tới, MU Zen xin giới thiệu Event “TOP Phú Hộ Tháng 3” với nội dung như sau :

Thời gian sự kiện :
Phú Hộ Tháng 3: 0h00 ngày 01/03 đến 24h00 31/03/2021
Tích lũy nạp thẻ tháng 3/2021: 01/03 đến 24h00 31/03/2021

Nội dung : Trong khoảng thời gian trên tại Sever Dragon hệ thống sẽ thống kê số Gcoin(không tính KM) của các thành viên nạp thẻ qua trang quản lý tài khoản : http://id.muzen.vn và xếp hạng TOP 10 phú hộ để trao giải.

Phần thưởng :

I. Top 5 Phú Hộ Tháng 3 (01 – 31/03) :

STT  Phần thưởng trong Game Ghi chú
TOP 1 1 Opt vào Wing (Max 2 Opt)
Nâng 1 Item 15
1 Set Alpha/Omega + 3 opt(Duy nhất 1 bộ)
1 Lông vũ Condor
15 Xiên Socket 5 tự chọn
15 Hộp Ngọc Mới
Nạp >=10tr
Không có PHHTHP
TOP 2 1 Opt vào Wing 3
Nâng 1 Item lên 15
1 Lông vũ Condor
5 Xiên Socket 5 tự chọn
10 Hộp Ngọc Mới
Nạp >=5tr
TOP 3 1 Opt vào Wing 2.5
Nâng 1 Item lên 15
1 Lông vũ Condor
5 Xiên Socket 5 tự chọn
5 Hộp Ngọc Mới
Nạp >=5tr
TOP 4 – 10 1 Hộp quà Năm Mới + 1 Lông vũ Condor

II. Tích lũy nạp thẻ tháng 03/2021 : (Trong thời gian 01/03 – 31/03)

Bảng cập nhật :

14 32.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
15 35.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Bộ ringpent Alpha/Omega
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
16 37.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
17 40.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
1 Bộ ringpent 3 opt
5 Xiên trang bị K5
18 42.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
19 45.000.000đ VIP Kim Cương 
Nâng 1 Item lên 15
1 Sói Hoàng Kim
15 Hộp Open
15 Hộp Ringpent
15 Hộp Ngọc Mới
15 Hộp quà Năm Mới
1 Set Socket khuôn 5
20 50.000.000đ Cập nhật sau khi có người đạt mốc 45m …

Bảng đầy đủ :

STT Mốc Nạp Thẻ Phần thưởng trong Game
1 1.000.000đ 1x(Box Open, Vk rồng)
1 Lông Vũ/HHHT + 1 Hộp quà Năm Mới
5 Khuôn Nguyên Mẫu 5
2 3.000.000đ 5 Box Open
20 Chaos + 60b + 60s
2 Hộp quà Năm Mới
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
3 5.000.000đ 10 Box Open + 1 Wing 2 Luck
5 Xiên trang bị K5
5 Hộp Ngọc Mới
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
4 7.000.000đ Wing 2.5 Luck
30 Chaos + 90b + 90s
5 Hộp quà Năm Mới
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
5 10.000.000đ Thêm 1 Opt vào Wing 2.5
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên Socket 5 Vũ Khí
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
6 12.000.000đ 1 Lông Vũ Condor
20 Chaos + 60b + 60s
5 Xiên trang bị K5
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
7 15.000.000đ 1 Wing 3 Luck
VIP Vàng  hoặc nâng 1 VIP
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
8 17.000.000đ 30 Chaos + 90b + 90s
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
9 20.000.000đ Nâng 1 Trang bị/ Vũ khí lên 15
1 Bộ Ringpent Alpha/Omega
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
10 22.000.000đ 1 Lông Vũ Condor
20 Chaos + 60b + 60s
5 Xiên trang bị K5
10 Khuôn Nguyên Mẫu 5
11 25.000.000đ 1 Wing 8 Luck (3 Nhân vật chạm mốc đầu tiên)
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
12 27.000.000đ  30 Chaos + 90b + 90s
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
13 30.000.000đ VIP(Bạch Kim)
(Hoặc nâng 2 bậc VIP Max : Kim Cương )
1 Wing 3 Luck
30 Chaos + 90b + 90s
1 Vũ Khí Full Socket 5 + Luck + Skill + 15
14 32.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
15 35.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Bộ ringpent Alpha/Omega
1 Lông Vũ Condor
5 Xiên trang bị K5
16 37.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
17 40.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
1 Bộ ringpent 3 opt
5 Xiên trang bị K5
18 42.000.000đ Nâng 1 trang bị/ vũ khí lên 15
1 Lông Vũ Condor
30 Chaos + 90b + 90s
5 Xiên trang bị K5
19 45.000.000đ VIP Kim Cương 
Nâng 1 Item lên 15
1 Sói Hoàng Kim
15 Hộp Open
15 Hộp Ringpent
15 Hộp Ngọc Mới
15 Hộp quà Năm Mới
1 Set Socket khuôn 5
20 50.000.000đ Cập nhật sau khi có người đạt mốc 45m …

Lưu ý: Phần thưởng tích lũy sẽ được trao theo thời gian đạt mốc từ 02/03 !
Tính năng VIP được cộng dồn đến Kim Cương (Max).

Mu Zen kính báo !