• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Thông báo về việc sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp game !


Thông báo về việc sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp game !
 

BQT xin thông báo : hiện nay có 1 số trường hợp có sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp Game cụ thể là tool tụe động bơm máu. Về việc xử lý khắc phục bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành theo dõi và cập nhật trong thời gian tới !

Đối với những trường hợp sử dụng phần mềm thứ 3 ( thường có gắn kèm virus ) BQT sẽ không giải quyết khi bị mất tài khoản !

Ngoài ra những trường hợp chơi chung acc cũng như tự động đưa mật khẩu cho người khác sẽ bị hạn chế 1 số điều kiện khi tìm lại tài khoản.

Nhằm xây dựng cộng đồng lành mạnh MU Zen sẽ tiến hành cập nhật anti đảm bảo sân chơi công bằng.

MU Zen kính báo !