• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Tổng kết TOP Phú Hộ Tân Niên 2021 – Dragon


Tổng kết TOP Phú Hộ Tân Niên 2021 – Dragon
 

Trước tiên Mu Zen rất cảm ơn sự đóng góp của các thành viên. BQT xin công bố danh sách Top phú hộ Tân Niên như sau :

Cập nhập lúc: 00:01 AM 11/01/2020 ( 5 phút cập nhập 1 lần )

# Nhân Vật Gcoin nạp
1 Lamboghini 13188888
2 s2GMBoss 13123456
3 TieuBaoBao 13000000
4 10000000
5 RF8xPro 7500000
6 Bugatti 7000000
7 PiDepZai 3000000
8 MaTocDo 3000000
9 khenh1991 3000000
10 AnVo 1500000
11 BlackBear 1350000

Phần thưởng sẽ được trao vào rương đồ, các bạn vui lòng để trống 1/3 hòm đồ chung !

MU Zen kính báo !