• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Tổng kết TOP Reset 50 lần


Tổng kết TOP Reset 50 lần
 

BQT xin thông báo danh sách nhân vật đoạt giải đua TOP 50 Reset như sau :

# Nhân vật (RS/RL) Class Thế hệ Thời gian
1 TMzQUYNU 50/0 Lord Emperor Kundun 0:29:03
2 zzZenzz 50/0 Hight Elf Kundun 0:30:41
3 SumLyLy 50/0 Dimension Master Kundun 0:31:24
4 Bo2DuaTre 50/0 First Class Kundun 0:34:31
5 ToGo 50/0 Hight Elf Kundun 0:34:45
6 BoTienSu 50/0 Dimension Master Kundun 0:35:39
7 KuTo 50/0 Dimension Master Kundun 1:00:15
8 zGietHetz 50/0 First Class Kundun 1:06:22
9 CayNgoc 50/0 Hight Elf Kundun 1:09:39
10 EfChien 50/0 Hight Elf Kundun 1:11:44

Phần thưởng các bạn có thể xem tại đây

Phần thưởng sẽ được trao vào rương các bạn vui lòng để trông 1/3 hòm đồ !

Xin chúc mừng các chiến binh có tên trên bảng vàng !