• Phiên bản: Season 6.3 Classical
 • Antihack: ZTech
 • Exp: 150x
 • Drop: 30%
 • Reset Max: 500
 • AutoReset: /autoreset
 • Max Level: 400
 • Max Master: 300+
 • Bảng Xếp Hạng - Dragon
 • STT Tên nhân vật Level Reset
  1 zVipz 400 195
  2 KoSoAi 400 195
  3 SongVeDem 400 195
  4 BaChiVuong 400 195
  5 Mxbutttttt 400 195
  6 BUTTMAX 400 195
  7 QUEENSOON 400 195
  8 QuangNinh 400 195
  9 NgocAnh 400 195
  10 Buomdep 400 195

MU Zen - Mu hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7


MU Zen MU hay nhất

8:00-22:00 Thứ 2-Thứ 7

Trang chủ Hoạt động Thông báo Tin tức Tổng hợp Từ 11/01 nâng tỷ lệ quay Wing 2.5 và thu hồi opt HP


Từ 11/01 nâng tỷ lệ quay Wing 2.5 và thu hồi opt HP
 

Xin chào các chiến binh !

MU Zen xin thông báo lịch trình 1 số nội dung sắp tới như sau :

Ngày 11/01 : Nâng tỷ lệ xoay Wing 2.5, Lông vũ Condor

Ngày 16/01 : Mở tính năng Hoán Đổi Wing cho wing 2.5

Ngày 01/02 : Nâng tỷ lệ xoay Wing 3, mở tính năng Hoán Đổi Wing 3

Lưu ý : Mọi wing quay hay nhận giải đều không được phép lưu hành Opt Phục hổi hoàn toàn HP

Hướng dẫn hoán đổi Wing :
1 Wing (2, 2.5, 3) + 1 ngọc May Mắn = Wing (2, 2.5, 3) Random
Nếu Wing gốc có luck thì sẽ ra Wing Luck
Wing gốc không có luck thì sẽ có 10% ra Luck

Giao dịch NPC Doi Wing tại Lorencia S1, S9 : 142 136

Về sự cố kỹ thuật ngày 12/01 BQT xin thông báo :
– Thu hồi opt PH HTHP trên Wing của nhân vật s2GMBoss và bồi thường sang Luck !
– Thu hồi opt MNL trên Wing của nhân vật TieuBaoBao và bồi thường 10 Box Ngọc Mới !

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này !

MU Zen kính báo !